Kluboksięgarnia dla dzieci

Regulamin

 1. Na zajęcia należy wykupić karnet.
 2. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczej wejściówki, ale jedynie w przypadku pierwszych zajęć każdego rodzaju (poza zajęciami z języka angielskiego)
 3. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić najpóźniej do godz. 19.00 dnia poprzedniego (sms lub e-mail). Jest to warunkiem możliwości odrobienia zajęć, w przeciwnym razie przepadają.
 4. Zajęcia można odrabiać (po wcześniejszym uzgodnieniu i na poniżej podanych zasadach) w przeciągu 90 dni od daty zgłoszenia nieobecności.
 5. Zajęcia „Miej oko na zmysły” i „Mały przed-Przedszkolak” można odrobić w inny dzień (środę lub czwartek) niż dziecko chodzi regularnie, należy wtedy przyjść na nie dodatkowo. Warunkiem możliwości odrobienia zajęć jest posiadanie aktualnego karnetu.
 6. Zajęcia Akademia Malucha, Baśniowy Las, Gimnastyka Mamy i Smyka, Gimnastyka dla kobiet w ciąży, Mówimy w dobrym rytmie, Naturalnie teatralnie można odrobić po zakończonym karnecie przychodząc na jedne dodatkowe zajęcia w regularnym terminie. Jednak w ten sposób można odrobić tylko jedne zajęcia z karnetu.
 7. Zajęcia Musical Babies można odrobić na zasadach, w terminach, i miejscu ustalonym i podanym Rodzicom do wiadomości przez Prowadzącą zajęcia, Panią Urszule Drewnowską.
 8. Powyższe zasady nie dotyczą zajęć z języka angielskiego. Te zajęcia regulowane są oddzielnie i niezależnie od nas przez szkołę Point School.
 9. Podczas zajęć „Mały przed-Przedszkolak” rodzic pozostaje na terenie Kluboksięgarni Tęczowa Sowa.
 10. Prosimy o odpowiedzialne decyzje kobiet rozpoczynających zajęcia Gimnastyka Mamy i Smyka i Gimnastyka dla kobiet w ciąży. Przed przystąpieniem do zajęć KONIECZNIE należy zasięgnąć opinii lekarza, gdyż każda z Pań uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 11. W salach na górze, w których odbywają się zajęcia należy zdjąć lub zmienić obuwie. Pamiętajmy, że to dla dobra naszego i naszych dzieci.
 12. Na zajęcia przyprowadzane mogą być wyłącznie zdrowe dzieci. Bądźmy odpowiedzialni!