Kluboksięgarnia dla dzieci

Zajęcia dla dzieci / 11 września 2013

Od dnia 23.09 rozpoczęły się zajęcia i warsztaty dla dzieci i rodziców:

  1.  OGÓLNOROZWOJOWE dla dzieci od 14 do 24 miesiąca życia
  2. MUZYCZNE dla 2-latków z rodzicami
  3. ADAPTACYJNE dla dzieci przed przedszkolem
  4. z języka ANGIELSKIEGO w różnych grupach wiekowych
  5. TEATRALNE z elementami języka angielskiego
  6. LOGORYTMICZNE
  7. PLASTYCZNE
  8. SPOTKANIA Z BAJKĄ dla dzieci od 4 do 6 lat