Kluboksięgarnia dla dzieci

Nowe zasady dotyczące uczestnictwa z zajęciach. / 23 stycznia 2014

W związku z dużą nieregularnością w uczestnictwie niektórych dzieci w naszych zajęciach, jesteśmy zmuszeni zmienić zasady dotyczące zakupu karnetów oraz zasad dotyczących udziału w zajęciach: „Miej oko na zmysły” oraz „Mały przed-Przedszkolak”.

  1. Na zajęcia należy wykupić karnet.
  2. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczej wejściówki, ale jedynie w przypadku pierwszych zajęć każdego rodzaju.
  3. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić najpóźniej do godz. 19.00 dnia poprzedniego (sms lub e-mail). Jest to warunkiem możliwości odrobienia zajęć, w przeciwnym razie przepadają.
  4. Zajęcia można odrabiać (po wcześniejszym uzgodnieniu) w przeciągu 60 dni od daty zgłoszenia nieobecności. Oznacza to, że dzieci w wieku od 14 do 24 miesiąca życia będą mogły pojawić się na zajęciach „Miej oko na zmysły” w środy lub w czwartki, natomiast dzieci w wieku 2-3 lat we wtorki w ramach zajęć „Muzykujące Brzdące”  oraz środy i czwartki w ramach zajęć „Mały przed-Przedszkolak”.
  5. Warunkiem możliwości odrobienia zajęć jest posiadanie aktualnego karnetu.